جمعیت دفاع از ملت فلسطین

آشنایی با جمعیت دفاع از ملت فلسطین

جمعیت دفاع از ملت فلسطین تشکلی غیر دولتی است که با هدف پاسداري از اصول، ارزش‌ها و آرمان‌های حضرت امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي پیرامون فلسطين به عنوان آرمان مشترك امت اسلامي فعالیت می‌کند.