۰۹:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۴

کودتای شاهزادگان سعودی

محمد بن سلمان برای اینکه بتواند موافقت امریکا و غرب را با این تغییرات به دست آورد با روی کار آوردن شاه زادگان و افرادی که در امریکا تحصیل کرده‌اند و ایالات متحده روی آینده آنان سرمایه گذاری های فکری و معنوی نموده است، اوضاع را به کام غربی ها شیرین نمود.

به گزارش امت اسلامی، پس از آنکه حمله عربستان به یمن با شکست و عدم رسیدن به نتیجه دلخواه عربستان روبرو شد، اعتراضات گسترده ای در دولت عربستان نسبت به این اقدام نسنجیده و شتابزده صورت گرفت، عمده این اعتراضات متوجه محمد بن سلمان وزیر دفاع جوان عربستان و طراح اصلی این اقدام گردید که در ابتدای کار و مسولیتش و با استفاده از وضعیت نا به سامان جسمی ملک سلمان پادشاه عربستان اتفاق افتاده بود .

این بار نیز محمد بن سلمان از اوضاع وخیم جسمی و حواسی پادشاه عربستان که گفته می شود وی آلزایمر حاد دارد ، سوء استفاده نمود و شروع به تسویه حساب با مخالفان خود و اقدامات ماه گذشته اش خصوصا حمله ناموفق به یمن نمود و توانست هم جایگاه پادشاهی برای خود محیا کند و هم به کابینه ای یک دست با امضاء و توافق پادشاه عربستان برسد.

وی در این کودتا هم مخالفان خود را به حاشیه کشانید و هم آینده پادشاهی برای خود رقم زد و با موافقت پادشاه عربستان که پدر اوست، می‌خواهد سلطنت را از چنگ عمو ها و عمو زاده هایش درآورد.

محمد بن سلمان برای اینکه بتواند موافقت امریکا و غرب را با این تغییرات به دست آورد با روی کار آوردن شاه زادگان و افرادی که در امریکا تحصیل کرده‌اند و ایالات متحده روی آینده آنان سرمایه گذاری های فکری و معنوی نموده است، اوضاع را به کام غربی ها شیرین نمود.

محمد بن نایف یکی از عناصر هماهنگ با امریکا و مجری سیاست های غرب در منطقه خاورمیانه می باشد که اکثر کارشناسان بر این عقیده اند که انجام این تغییرات و تسویه حساب ها که منجر به ایجاد مشکلاتی جدید در پادشاهی عربستان می شود در نهایت به نفع اوست و امریکا موافق گسترش قدرت او حتی به شکل دمکراتیک و تغییر نظام پادشاهی در عربستان است.

۱-  افزایش مخالفت ها و تنش های داخلی میان سران عربستان

۲- تضعیف و تشتت حاکمیت و اختلاف نظر

۳- تداوم سیاست جنگ در کشورهای اسلامی

۴- تسویه حساب های قدیمی به بهانه های مخالفت با پادشاه

از جمله اتفاقات آتی در عربستان است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*