۲۱:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

درخواست مردم آلمان برای ممنوعیت فعالیت حزب ضد اسلامی دموکراتیک ملی

65 درصد از ملت آلمان خواستار ممنوعیت فعالیت حزب ضد اسلامی دموکراتیک ملی آلمان در این کشور شدند.

امت اسلامی- بر اساس نظر سنجی ها، مردم آلمان از فعالیت های حزب راست گرای افراطی دموکراتیک ملی که از سال ۲۰۰۳ تا کنون با سیاست های و فعالیت های ضد اسلامی و ضد مهاجرتی خود، همواره زمینه مباحثات و مجادلات سیاسی و اجتماعی مختلف را در این کشور فراهم آورده، ابراز ناخرسندی کردند و ۲۳ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی نیز خواستار تعطیلی هر سریعتر آن حزب شدند.

در این نظرسنجی ۵۳ درصد از مردم آلمان خواستار مقابله با هر گونه افراطی گرایی در کشور شدند.

۷۱ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که در صورت تعطیل شدن این حزب، امکان کاهش فعالیت های افراطی راست گرا در آلمان کاهش خواهد یافت.

منبع : ابنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*